Ажил олгогчдод

Технологийн
багаа бүрдүүл

Технологийн мэргэжилтэн ажилд авах амархан боллоо. Хамт олон чинь энд хүлээж байна

Nito
Nito

Ажил олгогчийн брэндинг

Танай байгууллагад ажиллахад ямар байдгийг эрэлттэй инженерүүдэд мэдрүүлэх боломж

Ажлын зарлал яг тохирсон инженертээ

Танай зарласан зарлалын дагуу инженерүүд анкетаа илгээх болно. Дахиж шүүх нэмэлт ажил үүсэхгүй

Nito
Nito

Онлайн ярилцлага

Shortlist - нд орсон хүмүүстэйгээ эхний уулзалтаа онлайнаар хийснээр компанийхаа болон инженерүүдийн цаг, ажлыг хэмнэнэ

Feedback өгөх

Шалгарч чадаагүй инженерүүдэд яагаад гэдгийг нь мэдэгдэж компани байгаарай. Энэ нь эргээд танай байгууллагын брендингийг өсгөхөөс гадна тэдэнд юун дээрээ анхаарах вэ гэдгийг нь хэлж өгнө

Nito

Ажил олгогчын брендингээ хий

Байгууллагынхаа содон түүхийг ярьж эрэлттэй инженерүүдийг татаарай